První týden nového boardu/ First week of newly elected board!

For English version, scroll down, please!

První týden nového boardu

V pátek 21. září se konaly volby nového boardu AEGEE-Brno. Drtivou (a nebál by se říct i 100%) většinou byli zvoleni na pozici prezidenta Bára Dufková (po vítězství v anketě o nejmilejšího organizátora na letošní letní univerzitě se tak jedná již o druhý zářez), vice prezidenta Katka Kadaňková, pokladníka (respektive finančního ředitele) Jaroslav Kotrba a tajemníkem se stal Daniel Sedlák (s novým pracovním označením sekretářka).

Po prvních 7 dnech zběsilého chrlení nových nápadů (snad nám to ještě chvíli vydrží) a postupného zmocňování se stránek, skupin, chatů, mailů a vůbec všeho čím se AEGEE snaží komunikovat s ostatními, nás čekal první skutečný úkol – uklidit si vlastní nepořádek (tj. věci patřící AEGEE-Brno, pozn. redaktora).

Na tomto místě bych si dovolil malou odbočku. Jelikož se jedná o můj první text publikovaný na našich stránkách, rozhodl jsem se načerpat inspiraci pročtením si článků předchozích. Okamžitě mě zarazila zpráva z 12. dubna tohoto roku, jejímž autorem není nikdo menší než náš Jaromír, autor již 6 příspěvků v řadě (tímto se upřímně omlouvám za přerušení této úctyhodné série), hlavní organizátor letní univerzity 2018 a v současné době také dočasný rezident u našich rakouských sousedů.

Tématem tohoto Jaromírova článku byl Crocky, náš malý přítulný maskot a kamarád, a jaká je škoda, že s odchodem starších členů pomalu upadá v zapomnění. Uvědomil jsem si jednu věc. Až do dnešního dne pro mě byl Crocky něco jako poklad Aztéků. Slyšel jsem o něm mnohokrát, ale nikdy jsem ho neviděl. O to větší bylo moje překvapení, když na nás při úklidu vyskočil ze dna krabice (Crocky pochopitelně – stále jsme chudí studenti). Rozhodli jsme se mu tedy vynahradit prázdniny strávené na samotce v bedně (ještě jednou promiň, Crocky) a nechali ho zúčastnit se našeho fotografického okénka, které si můžete prohlédnout níže.

Doufejme, že nám snaha, chuť a nadšení vydrží alespoň do konce našeho funkčního období a nedočkáme se předčasných voleb, defenestrace či nějaké jiné katastrofy, které volené činovníky občas potkávají.

Za celý board vás zdraví Daniel

English version thanks to our wonderful president Barbara!

First week of our newly elected board!

On Friday 21st of September we had elections for a new board. Basically everyone was elected with 100 percent votes.  Barbara Dufkova was elected as our new president (it is her second victory this year after she won a price “the kindest organizer” at the Summer University). Vice president- Katka Kadankova, treasurer (or as we call him financial president) Jaroslav Kotrba and secretary is Daniel Sedlak.  

 After the first seven days of discussing our new ideas (hope we’ll still come up with new ones) and getting in touch with all kinds of social accounts like emails, chats and so on… There was a real challenge- to clean up our mess (things that belongs to AEGEE-Brno).

 If you don’t mind, I would change the subject for just a second.  Because this is my first publication on our web site I decided to get an inspiration from the previous ones.  Immediately I get curious about a text from 12 of April. Its author is one and only Jaromir. Author of six publications in a row (I sincerely apologize for breaking this honorable series of articles), the main organizer of Summer University 2018 and nowadays resident at ours Austrian friends.

 The topic of Jaromir’s article was Crocky, our little cute mascot and a friend.  It is a shame that he is disappearing with our oldest members and I realized one thing. Till today, Crocky was for me something like the Aztec treasure. I heard about him many times but I have never seen him. It was very shocking for me when he appeared on the bottom of the boxes which we were cleaning. We wanted to make up for the “living in the box” life so we decided that he should participate in our “new board” photo shooting.  You can see the photos below.

 We hope that our effort and enthusiasm will still be on till the end of our term and we won’t have “early elections”, defenestration or other catastrophic scenarios which can occur during the term.

 From the whole board Daniel

 

Nový board v povolební euforii.

4B0925E9-2D79-4BCA-8405-572BB879089B

 

S pivem v ruce to o hodně lépe myslí. (na fotce nám bohužel chybí paní prezidentka – dělá fotografa)

7E0F0D9E-AAF7-4DA8-8D66-47C1BEDA4637

 

Crocky těsně po vysvobození z krabice – stále je ještě trochu v depresi.

C9CCDDCC-6832-438E-84EA-5CB1847D1291

Nový board byl při focení zpočátku příliš zaujat Crockym. Zlí jazykové tvrdí, že dokonce nastal boj o to, kdo jej při focení (ne)bude mít u sebe.

8CEC7199-7139-45B2-8D28-BCCE5AC5D987