AEGEE-Brno na SemestrEndu

Na Filozofickej fakulte MU sa usporadúva malý študentský festival SemestrEND, ktorého cieľom je oslava zakončenia letného semestru, sprevádzaná študentskými aktivitami, hudobnými kapelami a zábavou. Tento rok sa konal 13. mája.

Akcia je určená všetkým študentom bez ohľadu na ich odbor. Keďže sa jedná o študentmi organizovanú udalosť, program SemestrEND u tvoria akékoľvek voľno-časové študentské aktivity ako napr. umelecké workshopy, neziskové organizácie či študentské spolky.

AEGEE-Brno sa na tejto akcii predstavilo s prezentáciou svojich aktivít, zachovávajúc tak koncept neformálneho festivalu: interaktívnou aktivitou overujúcou jazykové znalosti náhodných študentov. Jednalo sa o súťaž – cieľom bolo priradiť kartičky s výrazmi „na zdravie“ v rôznych jazykoch (poľština, nemčina, angličtina, francúzština) k zemi, v ktorej sa tento výraz používa. Pokiaľ dotyčný správne priradil aspoň 10 krajín správne, vyhral malý dúšok záhadného priezračného nápoja s percentuálnym podielom alkoholu 40% a mohol si svoje práve nadobudnuté jazykové znalosti odskúšať v praxi. Je nutné poznamenať, že najlepšie sa darilo študentom filológie. Ďalšou aktivitou AEGEE-Brno bolo nakresliť 5 vlajok akýchkoľvek štátov Európy. Víťazi dostali sladkú odmenu v podobe lízanky.

Michaela Suchá
AEGEE-Brno

Leave a Comment

Your email address will not be published.