Dnes začíná projekt Europe on Track 2

Jak se mohou mladí lidé zapojit do dění v Evropě?
Proč programy mobility poskytují základ pro budoucnost Evropy?
Proč by mělo více mladých lidí být aktivními účastníky evropských projektů?

Projekt Europe on Track – Capture the future of Europe!, vítěz Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany v roce 2013, bude i nadále odhalovat důvody a motivy za odpověďmi, křižovat Evropu vlakem a zpovídat mladé lidi z rozdílných společenských prostředí ohledně jejich vizí o Evropě. Inovativní přístup, jak komunikovat strategii Evropské komise do roku 2020, zapojení stovek mladých Evropanů při formování budoucnosti Evropy a komunikování jejich doporučení na různá témata, dokázal, že jde o efektivní způsob jak zasáhnout masy a odhalit pravý potenciál mladých aktivních Evropanů.
Doporučení a nápady získané během prvního ročníku projektu jsou k dispozici v oficiálním bookletu výsledků projektu Europe on Track. Nezaměstnanost mladých lidí, podpora práce mládežnických organizací, uznání neformální vzdělávání, vzdělání o udržitelném a podnikatelském myšlení byly hlavními body diskuze po celé Evropě.

Europe on Track dokázal, že mladí Evropané jsou více než ochotní sehrát svoji roli při budování lepší budoucnosti. Jedna věc je jasná: mladí lidé stále chtějí Evropu, ale lepší Evropu, která splňuje jejich očekávání ohledně bezpečného, jistého a šťastného života v budoucnosti.
Europe on track 2, který bude stavět na informacích zjištěných již prvním ročníkem projektu, se opět stane komunikačním kanálem mezi mladými lidmi a evropskými činiteli. Šest ambasadorů z AEGEE-Europe bude cestovat napříč kontinentem ze západní Evropy, přes střední a východní Evropu, až na Balkán a některé země sousedící s Evropskou unií, jako Bělorusko nebo Ukrajina.
Cestovatelé budou presentovat a diskutovat hlavní témata projektu, podporovat mladé lidi, aby se zapojili do dění v Evropě jako aktivní občané, a zachycovat možné způsoby, jak se podílet na Evropských Projektech.

Jednou ze základních hodnot projektu je aspekt udržitelnosti. Ten bude implementován partnerem projektu Youth For Public Transport, který bude zodpovědný za počítání uhlíkové stopy po celou dobu cestování ambasadorů. Tím chce projekt zvýšit povědomí o důležitost našich každodenních rozhodnutí při formování budoucnosti Evropy.

Sociální média budou opět hrát klíčovou roli v komunikování zpráv cílové skupině. Pomocí nich bude projekt šířit nápady a povzbuzovat mladé lidi, aby vyjádřili svůj názor.
Online diskuze budou spuštěny na Facebooku a Twitteru a široká veřejnost může také sledovat projekt na blogu cestovatelů na stránkách AEGEE-Europe. Navíc během projektu bude spuštěna řada průzkumů, aby bylo možné dostat co nejpřehlednější náhled, jakou Evropu chtějí mladí lidé v roce 2020.
Nová témata, nové tváře, nová města, ale stále stejná energie, entusiasmus a ochota budovat lepší Evropu, druhý ročník projektu Europe on Track bude spuštěn v dubnu 2014. Sledujte novinky na webu projektu.

Cíle projektu:

 • Posílit roli výměnných programů jako nejefektivnější mezikulturní učební platformu pro mladé lidi.
 • Propagovat možnosti nabízené programem Erasmus+ a jasně komunikovat jeho výhody pro mladé lidi.
 • Povzbudit mladé lidi, aby hráli aktivní roli při budování Evropy.
 • Rozšířit Eurooptimismus mezi mladými lidmi a posílit jejich touhu být součástí Evropských projektů.
 • Poskytnout platformu pro mladé lidi, kde mohou navrhovat zlepšení systému formováním doporučení založených na jejich individuálních zkušenostech.
 • Zvýšit participaci a porozumění mladých lidí ohledně voleb do evropského parlamentu.
 • Zvýšit povědomí o důležitosti využívat udržitelné modely dopravy pro snížení emisí v Evropské unii.

Do projektu se můžetezapojit i vy. Zúčastněte se se prezentace a diskuze, která proběhne v Brně 17.4. od 15 hodin. Více informací naleznete na Facebooku.Více informací také naleznete v brožuře, kterou si můžete stáhnout zde.

1 názor na “Dnes začíná projekt Europe on Track 2”

 1. I must say it was hard to find your blog in search results.
  You write interesting content but you should rank your website higher in search engines.
  If you don’t know how to do it search on youtube: how to rank
  a website Marcel’s way

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.