Konference o zemích Východního partnerství

AEGEE Brno ve spolupráci s Eastern European Partnership project zorganizovalo mezinárodní konferenci v Brně v dubnu 2013, které se účastnili mladí lidé z mnoha zemí Evropy. Tématem konference byla problematika Východoevropského partnerství (EaP), programu, který byl vytvořen ve spolupráci s Evropskou Unií za účelem vytvořit užší vztah s našimi východními sousedy, jmenovitě Ukrajinou, Moldávií, Běloruskem, Arménií, Gruzií a Ázerbajdžánem. Účastníci konference byli jak z Evropské Unie, tak ze zemí EaP.

Hlavním programem konference bylo představení programu, vytvoření nových přátelství a vztahů s mladými lidmi z různých koutů Evropy a diskuze o budoucnosti EaP.

Mix národností napříč Evropou vedl k zajímavému předávání zkušeností mezi účastníky, trenéry i organizátory. Jednotlivé workshopy nabízely diskuzi na různá témata z politického, ekonomického i sociálního pohledu.

Výsledkem konference bylo navázání silnějšího vztahu mezi EU a EaP, který postupně zužuje vzdálenost mezi jednotlivými zeměmi.

Účastníci pracovali na nových projektech spojených s tématy Východoevropského partnerství a projektu EaP. Vytvořili také návrhy některých řešení za pomoci a dohledu zkušených trenérů.

Všichni účastníci odjeli z Jižní Moravy s pocitem získání mnoha nových poznatků, zkušeností a novou motivací.

Na fotky z konference se můžete podívat v naší galerii.

3 názory na “Konference o zemích Východního partnerství”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.