Půl rok nového boardu 2018/2019

V pátek 27. září 2018 se konaly volby do nového boardu s výsledky: Barbara Dufková jako prezident, Kateřina Kadaňková vice-prezident, Jaroslav Kotrba finanční ředitel a tajemník Daniel Sedlák. Ani jeden z členů týmu neměl s vedením podobného spolku žádné zkušenosti, přesto jsme se svých úkolů zhostili s vervou a nadšením. Po ustavující schůzi jsme si stanovili cíle na následující půlrok. Činnost spolku v minulých letech byla velmi nízká až zanedbatelná, proto jsme si předsevzali pravidelně pořádat schůze a události, zapojovat členy do organizace a svou činností získat nové členy a posily do našeho týmu. Abychom mohli snadno dosahovat stanovených cílů a lépe kontrolovat a organizovat aktivity spolku, stanovili jsme pravidelná středeční setkání členů, na kterých si dělíme práci, přicházíme s novými nápady a projednáváme další dění.

Důležitým krokem pro spolek AEGEE byla prezentace na jarmarku spolků pořádaného Masarykovou univerzitou na půdě FSS začátkem října. Zde jsme měli příležitost spolek představit a zvýšit tak povědomí o námi pořádaných eventech. Oslovili jsme i mnoho studentů z řad prvních ročníků a za úspěch považujeme, že se někteří oslovení studenti dostavili na náš první event, což byl Local Training Course.

Local Training Course (LTC) si kladl za cíl seznámit nové členy a připomenout stávajícím členům hlavní cíle, snahy a náplň spolku AEGEE. Kurz byl podrobně a poutavě představen úvodní prezentací Petry Védlové. Daniel Sedlák se zaměřil na letní univerzity a zmínil se i o vlastních bohatých zkušenostech se studiem na letních univerzitách pořádaných spolkem AEGEE. O brněnských událostech a aktivitách spolku mluvil Jaroslav Kotrba, ve své prezentaci se dotkl i čerstvě plánovaných akcí a snažil se motivovat nové členy k zapojení se do organizace těchto akcí. LTC se konal 31. října, tedy na angloamerický svátek Halloween. U příležitosti Halloweenu byl uspořádán workshop vydlabávání dýní pod vedením Petry Védlové, který byl následován neformálním úspěšným teambuildingem v Music Labu.

V listopadu 2018 spolek uspořádal akci nazvanou Československý víkend, o jejíž hlavní organizaci se zasloužila Petra Védlová. Akce proběhla na pronajaté chatě v Mrákotíně na Vysočině, kde se setkalo přes 20 zástupců českých i slovenských antén mj. z Prahy, Brna, Plzně nebo Bratislavy. Prvotním cílem tohoto setkání bylo seznámení členů jednotlivých antén a navázání užitečných kontaktů. Pobyt byl zahájen neformálně a prvotních cílů bylo dosaženo nadmíru výborně zejména pomocí ice breaking her. Během pobytu jsme se dostali k prezentaci a představení aktivit a plánů jednotlivých antén. Významně jsme se věnovali také plánům jednak jednotlivých antén, ale také celorepublikových plánů spolku AEGEE. Pobyt byl provázen řadou přínosných diskuzí, které podněcovaly ke zlepšení aktivit, organizačních schopností i spolupráce mezi anténami. Členové spolku AEGEE měli mnoho času i na neformální zábavu, kterou využili k dalšímu brainstormingu a prohlubování vzájemných vztahů. Pro příležitost Československého víkendu členky brněnského spolku AEGEE Petra Védlová a Veronika Peťková připravily obdobu společenské hry Activity nazvanou AEGEE Activity, která sklidila obrovský úspěch mezi všemi členy. Tato víkendová událost byla velmi úspěšná a přínosná, členové odjížděli motivovaní a s touhou se dále realizovat v rámci spolku.

Před Vánoci spolek AEGEE uspořádal pod vedením Barbary Dufkové a Daniela Sedláka tradiční Pub Crawl. Akce se zúčastnilo mnoho členů spolku ale i jiných studentů. Účastníci se rozdělili do týmů a s nadšením a soutěživostí se vrhali do plnění jednotlivých úkolů. Ačkoliv měla akce spíše neformální charakter, úspěchem pro spolek bylo získání nových členů. Na konci prosince spolek uspořádal dvoudenní teambuilding s vánoční tematikou. Náplní teambuildingu bylo společné bruslení a procházka po vánočních trzích středem Brna se zastávkou ve vynikající kavárně Cafe Mitte u našeho spřáteleného externího tiskového mluvčího Patrika Tulipána. Den jsme zakončili přátelským posezením a rozdáním dárků. Druhý den teambuildingu jsme strávili výletem do Vídně, kde jsme se prošli po vánočních trzích a navštívili našeho člena Jaromíra Sobotku, který byl tou dobou ve Vídni na stáži.

S potěšením lze říci, že v uplynulém půlroce bylo do velké míry dosaženo cílů stanovených na ustavující schůzi. Od počátku semestru podzim 2018 se nám podařilo získat mnoho nových členů a stmelit kolektiv brněnského spolku AEGEE Brno. Díky pravidelnému setkávání je snadné organizovat další akce a zapojovat všechny členy.  V současné době se věnujeme organizaci únorové akce International Dinner a začínáme pracovat na organizaci letní univerzity s názvem How To Train Your Inner Dragon, jejímž hlavním organizátorem je Daniel Sedlák.

Práce spolku a jednotlivých členů hodnotíme velmi kladně a za zvláštní zmínku stojí práce Kateřiny Kadaňkové, Daniela Sedláka, Peti Védlové, Honzi Štverky, Kláry Houškové, Terezy Lazarové a Barbary Dufkové.

Za spolek AEGEE zpracovala

Barbara Dufková

Prezidentka AEGEE Brno